Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 47
Folionummer: 1035 v
Aktedatum:1/4/1783
Inhoud: Transportacte van de Pasch, bij Apeldoorn (a) de helft in een goed en in de Ordermarkt onder Apeldoorn (b) een vol vierendeel markegrond.
Bedrag: f 1938,- voor a en f 800,- voor bPersonen in deze akte:
Aleijda Wesselmankoper en bewoner

Derk Tonis belender

Nicolaas Vorsterverkoper

Jan Hessels koper en bewoner

Johanna Dijkhuijzenverkoper