Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 28
Folionummer: 36v
Aktedatum:10/7/1782
Inhoud: In zaake van Hermina Gerrits Aanleggerse ter eenre en de Heer F. Tjeenk Verweerder ter andere sijde, ten eijnde als bij de acte van bodinge uijtgedrukt, quo relatio. Vonnis: Het Gerigt gehoort het incident tusschen parthijen gevallen, rejecteert het document sub. E bij replicq overgelegt; de kosten hierover tot uijtdragt der zaake reserveerende.Personen in deze akte:
Frederik Tjeenck

Hermina Gerrits

Peter Karman

Frederik Tjeenk