Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 12
Inhoud: Johannes Eekmars en Heijmen Derks dagen Jan Peters van den Bergh om te hooren verklaaren dat den Verweerder gehouden en verpligt is de Aanleggeren samt en ieder in het bijsonder te libereren en te ontslaan van zoodane borgtogt als de Aanleggers ouderen [ouders] met verband van hunne persoon en goederen gerigtelijk gepasseerd hebben voor zoodane tugt als door overlijden van Gerritje Roelofs op den Verweerder is gedevolveert en vervallen. Vonnis: niet vermeld.Personen in deze akte:
Gerritje Roelofs

Heijmen Derks

Johannes Eekmars

Jan Peters van den Bergh