Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 16
Folionummer: 7
Inhoud: De Drossart daagt Willem Schimmelpenning zoon van Jacob Schimmelpenning op de Beemte omdat [hij] op den 12 Febr. 1773 op de Griftdijk Derk [Hendrix] de soon van Hendrik Derx in 't aangesigt soude verwond hebben. Eis: Een boete van 15 Heren Ponden. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde van de gevorderde boete bij gebrek van bewijs.Personen in deze akte:
Jacob Schimmelpenning

Willem Schimmelpenning

Hendrik Derx

Derk Hendrix