Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 11
Folionummer: 6
Inhoud: Willem Evers daagt Jan Smit als in huwelijk hebbende Hester Muller voormaels wed. van L. Woudenbergh om te hebben restitutie van sodane 145 gl. als Aenleggers vrou aen des Verweerders vrou in den jare 1760 heeft gelangt en overhandigt, om door haer eerste man te laten betalen wegens coopspenningen voor op den 25 April 1760 door Aenlegger van Lubbert Braekman gecofte twee vijfde parten[:] van een molder, van drie schepel en van twee schepel saeijlandt in Beekbergen, waervan de betaals-dagh was gestelt op 1 Octob. 1760 en hetwelke niet verricht maer tot heden toe onbetaalt gebleven is. Vonnis: Het Gericht verstaat datter gedaen is een quaede aenspraak en daertegens een goede tegenweer.Personen in deze akte:
Hester Muller

L. Woudenbergh

Lubbert Braekman

Gerrit Jansen

Hendrik Tijssen

Jan Teuniss

Beernt Peterss

Hermina Beernts

Jan Beernts Smit

J.W.A. van Wijnbergen

Daniel van Berkum

Willem Evers

H. van Hamel

Jan Smit

Marten Beernts

Trijntje Martenss