Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 44
Folionummer: 208
Aktedatum:17/4/1756
Inhoud: Transportacte van: Hoogzoeren [Apeldoorn} (a) de halfscheijdt en 1/7 part van de andere halfscheijdt van een huijs en hof, Hoogzoeren [Apeldoorn} (b) 4½ schepels saaijlandt, op de Beemte [Apeldoorn] (c) de halfscheijdt en 1/7 part van de andere halfscheijdt van een huijs en hof, 6 schepels saaijlandt en 5/4 morgen hooijlandt.
Bedrag: f 502 - 17 - 2Personen in deze akte:
Derk Corneliss momber voor zijn moeder Reijndtje Janssen

Hessel Toniss momber voor zijn moeder Jentje Hessels

Reijndtje Janssen verkoper

Jan Goossenss verkoper

Goossen Janssen erflater; ovl.

De Diaconie Armen koper

Beernt Janssen verkoper