Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 29
Folionummer: 24v
Aktedatum:12/7/1787
Inhoud: Gezien bij den Gerichte der Heerlijkheijd het Loo de declaratie van kosten geexhibeert en overgegeeven door en van wegens J.Z. Dijkstra Pandeijscher Triumphant en Declarant ter eenre, en Willem Jacobs Pandverweerder Succumbant en Gedeclareerde ter andere zijde. Vonnis: Het Gerigt heeft dieselve kosten hoewel tot een hoogere somme geextendeerd, nogtans getaxeert, en gemodereert, taxeert en modereert deselve kragt deeses op eene somma van 39 guldens en 7 stuijvers, zijnde de acte van taxatie hieronder mede begreepen; voorbehoudens de kosten zoo hieromtrent in executivis nog zouden moeten worden aangewend.Personen in deze akte:
J.Z. Dijkstra

Willem Jacobs