Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 85v
Inhoud: David van Soutveld de Roller, Hermannus Hissink en Sara Maria van Campen, Ehelieden, Jan Hissinck en Aletta Abigael van Vianen, Ehel., Johanna Grada Hissinck, e.v. Derck Jan Jansen, Angenies Christina Hissinck, ds. Christiaan Colenbrander en Christina Hissinck als gevolmagtigdens van Jenneken Hissinck en Johan Hermen Schuijmer, Ehel., Maria Johanna Harmsen en Catharina Harmsen, meerderjarige kinderen van Lambertus Harmsen bij wijlen sijn huijsvrouw Aaltie Hissinck, Lambertus als vader en voogd van hun onmondige kinderen Rutger Harmsen, Arnoldus Harmsen, Hendrica Harmsen, Philippina Harmsen, Johanna Hermanna Harmsen en Dirk Jan Harmsen [hun momberen zijn Hermannus Hissinck en Leonardus van Bavel]. Zij zijn allen kinderen, schoonkinderen en kleijnkinderen van wijlen Rutger Hissinck en zijn mede overleden echtgenote Maria Schaap. Zij dagen Hendrikje Willems Pas dogter van en voor de halfscheijd Erfgenaame van Willem Jansen Pas om betaalinge van de helft van 68 guldens heenkomende wegens door Verweerderses Vader in den jaare 1771 bij afrekening schuldig gebleevene en in den jaare 1772 door denseleven op nieuws bij wijlen gemelte Rutger Hissinck gehaalde roepkoeken. Vonnis: Aangeeijscht.Personen in deze akte:
Aletta Abigael van Vianen

Rutger Hissinck

David van Soutveld de Roller

Derck Jan Jansen

Johan Herman Schuijmer

Lambertus Harmsen

Leonardus van Bavel

Willem Jansen Pas

Angenies Christina Hissinck

Johanna Hermanna Harmsen

Hermannus Hissink

Fredrik Christiaan Colenbrander

Aaltie Hissinck

Arnoldus Harmsen

Hendrica Harmsen

Christina Alida Hissinck

Rutger Harmsen

Hendrikje Willems Pas

Sara Maria van Campen

Dirk Jan Harmsen

Johanna Grada Hissinck

Maria Johanna Harmsen

Catharina Harmsen

Philippina Harmsen

Maria Schaap

Jan Hissinck

Jenneken Hissinck