Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 18
Folionummer: 13
Inhoud: De Drossard daagt Willem Gerrits van Laar van Vaassen omdat hij op den 15 Novemb. 1780 te Wenum bij Aart Herms Fert nadat aldaar erfhuijs gehouden was met Peter Reijnders Slijkhuijs of Jan Prins, Aalbert Jacobs of de Knodde van Vaassen[,] Eijmbert Rijx, Winkel van Spenkler en Reijer Meijerink met vuijsten en stokken gevogten heeft. Eis: Een boete voor 2 Heeren Ponden. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde bij gebrek van bewijs van de gevorderde boete.Personen in deze akte:
Aart Herms Fert

Jan Prins

Eijmbert Rijx

Reijer Meijerink

Peter Reijnders Slijkhuijs

Winkel van Spenkler

Willem Gerrits van Laar

Aalbert Jacobs