Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 6
Folionummer: 56
Inhoud: Tenlastelegging: De Drossart daagt Johan Houtman omdat hij sijn hondt ongebungelt [los] soude hebben laten lopen. Eis: Een boete van 4 daler. Vonnis: 't Gericht absolveert den Beclaagde van de geƫijste boete bij gebrek van bewijs.Personen in deze akte:
Johan Houtman