Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2b
Folionummer: 242
Aktedatum:20/11/1765
Inhoud: SAMENVATTING VAN DE VERHOREN van Jan Jacobs, oud ruim 20 jaren en Arent Derx, oud ruim 14 jaren, beiden geboren in de Buurschap Ankeler [Apeldoorn] en VONNIS: a. omstreeks Pasen 1764 beroofden ze Elbert Egberts uit [Buurschap] Wijssel in en bij de Eenhoorn, b. in September 1765 stalen ze goederen uit het Erf de Inde, Kerspel Wilp, Ampte van Voorst, c. op Zondag 15-09-1765 bestalen ze Bastiaan Otten te Oosterhuisen onder Beekbergen, d. enkele mindere dieverijen waaraan Arent Derx zich schuldig gemaakt zou hebben. Beiden ontkennen veel en blijven elkaar de schuld geven. VONNIS: Jan Jacobs wordt op de gerechtsplaats aan een paal gebonden en met roeden strengelijk gegeseld. Hij wordt levenslang verbannen uit de Hoge en Vrije Heerlijkheijt 't Loo. Arent Derx moet de geseling bijwonen. Gezien zijn jonge jaren en zijn lichaams constitutie moet hij twee dagen achter elkaar binnenskamers op een plank of bank gebonden strengelijk door een Dienaar van de Heerlijkheijt gegeseld en gekastijd worden, ten overstaan van zijn vader, Derck Gerrits, wever.Personen in deze akte:
Arent Derx

Derck Gerrits

Jan Jacobs

Bastiaan Otten