Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 129
Aktedatum:9/9/1757
Inhoud: INTERROGATORIA onder ede. Jan Janssen van 't Loo, oud 50 jaren en zijn knecht Goossen Beernds 16 jaren oud, te Lieren, zagen dat Jan Willemss of genaamd Jan Elsjes bij lichte maan van hun roggeakker kwam met 5 à 6 roggegerven op de rug en daarmee het pad insloeg naar zijn woning dichtbij. Claas Janssen,77 jaren oud, te Lieren, is tijdens 2 nachten brandhout uit zijn schuurtje kwijtgeraakt, maar weet niet wie het gedaan heeft. Willem Corneliss, 54 à 55 jaren oud, te Lieren, is turf kwijtgeraakt. Spelende kinderen hadden gezien dat Jan Elsjes dat had gedaan, maar getuige heeft dat niet gezien. Wel had hij hem op de Brinck gezien, dicht bij zijn huis en schuurtje. Van Jan de Groot, tussen de 40 en 50 jaren oud, te Lieren, zijn op 3 akkers de toppen van enige roggegerven afgesneden, maar hij weet niet of Jan Willems dat heeft gedaan. Bij Adriaan van Duuren, 53 jaren oud, zijn enige bonen uit de hof ontvreemd. De jongen van Henrick Brinckhof en Clara Alberts had dat gezegd. Hij had verscheidene voetstappen gevonden. Clara Alberts, 30 jaren oud en haar man zagen 's nachts iemand in de bonen van van Duuren staan. haar man achtervolgde hem en hij verdween in het huis van Jan Elsjes, maar ze konden niet zien of hij het was. Jochem Brouwer, 37 à 38 jaren oud, in de Smittenberg, betrapte op zondag onder kerktijd ene Gerrit Cuijper, alias Gerrit Gespel, met een kannetje gerst, maar hij weet niet of dat uit zijn kelder of brouwhuis is ontvreemd. Peter Beeckman, 28 jaren oud, te Lieren, wordt gevraagd of Janna Everts, dochter van Evert Bosman of Evert Princen van hem een beddedeken heeft ontvreemd. Hij zag alleen dat 2 vrouwen stonden te trekken aan zijn bevroren deken die op de heg hing, maar hij is die niet kwijt geworden. Hebben Reijnder Corneliss , 36 jaren oud, te Oosterhuijsen en zijn vrouw Naleken Toniss , 30 à 31 jaren oud Hermina Wouterss geattrappeerd dat zij garen gestolen had? Reijnder verklaart niet thuis geweest te zijn, Naleken zegt dat Hermina Wouters om wat smout vroeg.Ze ging dat halen en in die tussentijd had Hermina 2 stukjes garen van de stok gestolen en verstopt onder haar schorteldoek. Naleken heeft haar die afgepakt en Hermina verliet zeer beschaamd het huis.Personen in deze akte:
Jan Willems [of Elsjes]

Janna Everts

Gerrit Cuiper

Clara Alberts

Gerrit Cuiper

Jan Janssen

Goossen Beernds

Claas Janssen

Hermina Wouters

Claas Janssen

Willem Corneliss

Peter Beeckman

Evert Bosman

Jan de Groot

Reijnder Corneliss

Naleken Toniss

Goossen Beernds

Jan de Groot

Jochem Brouwer

Reijnder Corneliss

Naleken Toniss

Hermina Wouters

Jan Willems [of Elsjes]

Henrick Brinckhof

Henrick Brinckhof

Adriaan van Duuren

Jochem Brouwer

Janna Everts

Evert Bosman

Adriaan van Duuren

Clara Alberts

Jan Janssen

Willem Corneliss

Peter Beeckman