Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 102v
Inhoud: COPIA VAN EEN MEMORIE voor Dr. H. van Hamel, Scholtis van de hoge en vrije Heerlijkheijt 't Loo om zich te vervoegen bij de Drossaard van de Heerlijkheid in zake Willem Suermondt die in overspel samen geleefd zou hebben met zijn meid Gerritje Janse. Zij zou door hem zijn bezwangerd van een meisje, dat in 1754 in Ruurloo is geboren. Hij is toen gearresteerd en om verdere vervolging te voorkomen heeft hij de Advocaat Fiscaal van 't Landdrost Ampt der Graafschap Zutpen een boete [f 500,-] betaald. Hij kan niet "meer als eens" gestraft worden voor dezelfde misdaad en hoeft dan ook in de Heerlijkheid 't Loo niet verder vervolgd te worden.Personen in deze akte:
Gerritje Janse

Gerritje Janse

Willem Suermondt

Willem Suermondt