Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 83
Aktedatum:1/3/1756
Inhoud: VRAAGARTICULEN aan C. van Haastenburg, scholtis des Ampts Voorst en C. A. Torck, vrijheer van Roosendael, landdrost van Veluwen om ter instantie van Gerrit Harms Nijhoff, boer op den Beukelaar, onder ede te verhoren Tonis Hendriks, oud in de 30 jaren, op den Hoogenkamp. Tonis Hendriks verklaart dat hij nooit genever voor de producent [Nijhoff] heeft gehaald, maar dat hij omtrent Kerstmis 1755 uijt last van Jacomina Derks, die toen bij producent woonde, ten huize van Berent Egberts aan 't Woolse [Terwoldse] Veld heeft gehaald een kan genever en daarvoor betaald heeft 11 stuivers.Personen in deze akte:
Berent Egberts

Jacomina Derks

Tonis Hendriks

Jacomina Derks

C.A. Torck

Gerrit Harmss Nijhoff

Tonis Hendriks

C. van Haastenburg

C.A. Torck

C. van Haastenburg

Gerrit Harmss Nijhoff

Berent Egberts