Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 28
Aktedatum:1750
Inhoud: REQUEST aan de Heeren van de Heerlijkheid 't Loo. Mejuffrouw Clasijna van den Mij, e.v. J. Krajenhoff, verzoekt dat haar mag worden betaald: a. het tractement van haar man totdat de [predikants]plaats van haar man weer vervuld is of door de Classis is vacant verklaard; b. dat zij geen verpondinge hoeft te betalen over 1735 - 1742; c. het bedrag van de verpondinge, ver boven de f 253 - 15 - 3, zou betaald zijn; d. de predikbeurten te Voorst door haar man gedaan, berustende onder den ontvanger Wesselman; e. extraordinaire reiskosten gedaan wegens een vertrek van haar man naar Arnhem, omdat eerst in Apeldoorn een conferentie over de Vicarie Ste. Cath.[arina] bijgewoond moest worden; f.voor 't wasschen van 't laken op de Tafel van 't Heijlig Avondmaal, waarvoor verder haar eigen servetten gebruikt zijn, voor het schuuren der Tinnebakken, 't schoonhouden der kruijken, kannetjes en silvere beekers van 1736-1747. Zij vraagt wat hiervoor redelijk is.Personen in deze akte:
Clasijna van den Mij

Crajenhof

Wesselman

Crajenhof

Clasijna van den Mij

Wesselman