Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 26
Aktedatum:7/2/1752
Inhoud: CONFESSIE: Louis van den Berg, oud 53 jaar, is geboren in den Briel. Hij was soldaat te Groningen, is nu van beroep scheerslijper of soldaat. Hij is van de wacht gegaan toen enkele soldaten hem brood hadden gegeven. Hij heeft daarom geen pas gekregen. Hij heeft 2 zusters, Antonetta van den Berg en Barber van den Berg, wonende in Tilburg onder de Meijerije van den Bosch., maar geen zuster die Petertje heet. De soldaten heetten Vrijdag en Cremer, die beiden uit het Regiment zijn weggejaagd. Het brood was gestolen bij een bakker in Groningen en tevens zilveren gespen. Verdachte heeft het brood aangenomen, toen hij 's nachts op wacht stond. Hij woonde aan de overkant en heeft zijn post verlaten om het in zijn huis aan zijn kinderen te eten te geven. Van de 2 soldaten is Vrijdag gegeseld en gebrandmerkt en de heeft Cremer te pronk gestaan tot Groningen. Zelf is hij via Drenthe naar Campen en de Veluwe gegaan.Personen in deze akte:
Louis van den Berg

Louis van den Berg