Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:663 Collectie Erfgoedinformatie Gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:49
Beschrijving:Cultuurhistorische Waardenkaart Gemeente Apeldoorn. Dit rapport is opgesteld als eerste grofmazige inventarisatie van het erfgoed in de hele gemeente, voor de cultuurhistorische waardenkaart die is opgenomen in de Nota I-cultuur (p.32).
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:2.1.1 Gehele gemeente