Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 695 v
Aktedatum:7/3/1772
Inhoud: Acte van maaggescheijdt betreffende: Ter Mathen, Buurschap Noort Apeldoorn, Apeldoorn (a) een plaats, Zaalweert en Herengoedt, op Ordermarkt, [Apeldoorn] (b) een vol vierendeel marckegrond, de Ronde Mathen, [Apeldoorn] (c) een half hooijland, d'IJwelers, agter Schoonbroeck, [Apeldoorn] (d) 1/3 part van een hooijland, op de Sevenhuijser Camp, [Apeldoorn] (e) een akker saaijlandt, in den Apeldoornssen OudenEnck (f) een akker saaijlandt, op Kerckengrondt in den dorpe van Apeldoorn (g) een huijs, in de HoogSoerder Bosch, [Apeldoorn] (h) een vol vierendeel marckegrond, (i) een hooijlant, in den WormssenEnck, [Apeldoorn] (j) een akker saaijlandt, de Cruijsakkers, in den Apeldoornsen OudenEnck (k) een akker saaijlandt, op de Ordermarck, [Apeldoorn] (l) een deel marckegrond, Hoog ZoerderBosch, [Apeldoorn] (m) een deel marckegrond, de Westerick, Carspel Vaassen (n) de halfscheijdt van een plaats, in den Apeldoornssen OudenEnck (o) een akker saaijlandt, den Brummelsen acker, in den Apeldoornssen OudenEck (p) een akker saaijland en in den Apeldoornssen OudenEnck (q) een akker saaijland.
Adres: de Sompmate (i),Personen in deze akte:
Heijltje Gerrids erflaatster, ovl.

Bernardus Propererflater, ovl.

Jan Buijtenhuijsbelender van f

Jannes Broeckmolenbelender van e

Henrick Cromholtbelender van l

Benjamin Properzijn kinderen zijn belender van l

Henrick Janssen Wasseveldbelender van m

Harmannus Beeckhuijsenbelender van o

Christoffel Cremperbelender van d, f

Jacobus ten Hovemaaggescheijder

Abram Masen Dijkgraafbelender van g

Marten Zegers zijn kinderen zijn belender van l

Aart Holtmanbelender van p

Johanna Propermaaggescheijder

Jan Otten belender van h

Jacob Homoedbelender van j

Reijnder Janssen Smitbelender van j

Evertje Sebuss belender van k

Jan Aarts Schutbelender

Derk Toniss belender van b

Gerrit Collemeijerbelender van g

..... NNbelender van e, j

Willem Nijnaberzijn kinderen zijn belender van l

Hendrijk Corneliss belender van l

Abraham Dijkgraafmaaggescheijdsvriend

Jan Leusincksmaaggescheijdsvriend

NN NNbelender van e, j

Gerrit Propermaaggescheijder en momber

Jan Zegers Broeckmolenbelender van d

Henrick Barinckbelender van m

Henderick Brinckmaaggescheijdsvriend

NN NNzij bezit de andere helft van n, is belender van p

..... NNzij bezit de andere helft van n, is belender van p

Tonis Hendrijks van 't Ervebelender van k

Jan Hessels belender van p

Jan Nijkolaas Ottens eerdere eigenaar van a

Margrieta Propermaaggescheijder