Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 570 v
Aktedatum:2/4/1767
Inhoud: Transportacte van 1½ morgen hooijlandt.
Adres: Stokkensriette, in de Beeckbergsse Hooijlanden
Bedrag: f 75,-Personen in deze akte:
Bernardus Bosgoedtcurator over de desolate boedel

Tonis Lamberts Woudenbergerflater, ovl.

Hester Mullermoeder van 4 minderjarige verkopers

Lambert Woudenbergovl. vader van 4 minderjarige verkopers

Hermannus Beeckhuijsencurator over de desolate boedel

Jan Gerrids Clompemakerkoper

Jan Mullerverkoper en volmachtiger

..... NNbelender

NN NNbelender

Hendrickje Woudenbergverkoper

Beernt Capelbelender

Coenraad Gerrids verkoper en volmachtiger

Meetje Janssen koper

Driesje Woudenbergverkoper

Marten Woudenbergverkoper