Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 15
Folionummer: 9
Inhoud: De Drossart daagt Aert Oosterman omdat [hij] met de vrou van Albert Derx rusie gehad hebbende, deselve in haer huis gescholden, met een besem-steel gesmeten vervolgens op haer aengevallen op de deel en in de camer geslagen soude hebben. Eis: Een boete voor 4 Heeren Ponden. Vonnis: Het Gerigt absolveert den Beclaagde bij gebrek van genoegsaem bewijs van de gevorderde boete.Personen in deze akte:
Hendrik van Heusden

Albert Derx

Trijntje Cromholt

Hendrik Wilbrinck

Aert Oosterman

Janna Margareta Zegers

Hermannus Proper

Jan Zegers

Aartien Jans