Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer9792-9802
BeschrijvingMeerjarenbegrotingen betreffende de jaren 1987 - 2000
Vorm11 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamel beschrijving      9792-9802 Meerjarenbegrotingen betreffende de jaren 1987 - 2000
  •  Deelbeschrijvingen