Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer147-9630
BeschrijvingBegrotingen betreffende het jaar 1987
Vorm14 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamel beschrijving      147-9630 Begrotingen betreffende het jaar 1987
  •  Deelbeschrijvingen