Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer8697-9632
BeschrijvingBegrotingen betreffende het jaar 1991
Vorm11 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamel beschrijving      8697-9632 Begrotingen betreffende het jaar 1991
  •  Deelbeschrijvingen