Detail

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 768
Aktedatum:7/10/1775
Inhoud: Maaggescheijdt van 5-10-1775, betreffende: (a) een waterpapiermolen met huijs, 2 hoven, molenhuijs, schuijr en backoven, op den Ritbroeckercamp, [Apeldoorn] (b) 2 molder thiendvrij saaijland, in de Mathen bij 't dorp van Apeld. in 't Slop (c) 2½ morgen hooijlandt, den Doorncamp, Buurschap Wenum, Carspel Apeldoorn (d) de halfscheijdt van een Erf en goedt, bestaande in huijs, hof, berg, backoven, 18 schepels saaijland, 4½ morgen hooijlandt en op de Wenummermarck, Carspel Apeldoorn (e) 1½ vierendeel marckegrond en de Lage gaten, Buurschap Wenum, Carspel Apeldoorn (f) 2 campjes land, de Rosmathe, onder Vaassen (g) een weijde groot 4 morgen en (h) een uijtganck van eenen daler uijt het goed van (E) Wijn bergen. De moeder verbindt haar halfscheijdt als afdoening van de schulden aan haar kinderen.Personen in deze akte:
eigenaar van het goed onder f:Elbert Wijnbergen

minderjarige maaggescheijder:Aaltje Middelink

voogd en maaggescheijder:Jan Boschweerd

eigenaar van het goed onder h:Elbert Wijnbergen

voogd en maaggescheijder:Warner Ritbroeck

minderjarige maaggescheijder:Teunis Middelink

minderjarige maaggescheijder:Jan Middelink

maaggescheijder:Hendricka Ritbroeck

minderjarige maaggescheijder:Gerritje Middelink