Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 767 v
Aktedatum:2/10/1775
Inhoud: Hypotheek met als onderpand: de Basenmolen, [Buurschap] Uchelen, [ Beeckbergen] (a) een waterpapiermolen met met woning, molenhuijs en schuur en (b) een camp lands van 5 schepel in erfpacht van de Breuchelermarck. Geroijeerd 30-4-1799.
Bedrag: f 600,-Personen in deze akte:
H.B. Verstegeschuldeiser

Huijbert van Hamelschuldeiser

Claas Cromboschschuldenaar