Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 767
Aktedatum:20/9/1775
Inhoud: Transportacte van: in de Wenummermarck, [Apeldoorn] (a) 1/3 part van een huijs en hof met een hoeck velds groot ½ molder, in de Wenumssen NijenEnck, [Apeldoorn] (b) een akker saaijland groot ½ molder, in de Wenummermarck, [Apeldoorn] (c) het recht van pandschap van een vol vierel marckegrond en het Lugtje, a.d. Deventer Trekweg, [Apeldoorn] (d) een hooijlandt groot 2 morgen.
Bedrag: f 314,-Personen in deze akte:
Cornelis Corthalskoper en broer van Luijtje

NN NNbelender van b

Luijtje Corthalsverkoper

..... NNpandgever van c

Mechteld Corthalskoper en zuster van Luijtje

Laurens Landaleverkoper

NN NNpandgever van c

Henrick Derx belender van b

..... NNbelender van b

Annetje Willemss Diesbergeerdere eigenaar van b