Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 767
Aktedatum:11/9/1775
Inhoud: Transportacte van: Chrissinagoed of de Hell, a.d. Suijckersteeg in Apeldoorn (a) een Praabstdijen hofhorig goedt, bestaande in huijs, hof, schuur, 4 molder saaijlandt en in de Bredeweg [Apeldoorn] (aa) 1 morgen hooijland en Clijn Berghuijs, [Buurschap] Orden, [Apeldoorn] (b) 5/8 parten in een Heerengoedt met huijs, hof en 3 molder saaijland.
Bedrag: f 600,-Personen in deze akte:
Jacob Lindemankoper en zoon

Reijndtje Lindemankoper en dochter

Willemina Derx verkoper

Jan Lindemanverkoper