Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 749 v
Aktedatum:22/8/1774
Inhoud: Transportacte van: Jan Reijnderss Veen, onder Loenen (a) een halft veen met het houtgewasch groot ½ morgen, op Jan Reijnderss Camp, Loenen (b) ½ molder saaijlandt, de Schrijversakker, Loenen (c) een schepel saaijlandt en in 't Loender Bosch, Loenen (d) 2/5 parten in een vol vierendeel bosgrond.
Bedrag: f 590,-Personen in deze akte:
Henrick Robberts pachter van a

Wander Arents gebruiker van b, pachter van c

Janna Geertruijd Scholtenverkoper

Jan Capelkoper

Henrick Meijerverkoper