Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 749
Aktedatum:18/7/1774
Inhoud: Verbinding van goederen als onderpand voor de schuld bij maaggescheijdt van 18-4-1774. Dit betreft de geregte halfscheijdt van: (a1) in 3/4 part van ¼ part en ¼ part in huijs en hof, (a2) 2 schaapsschoten en 2 schuren, (a3) 12 molder saaijlandt, (a4) 2½ morgen hooij- en weijdelant, op de Wijsselermarck, [Apeldoorn] (b) 3/4 part van een vol vierendeel bosgrond en (c) 3/4 part van een vol vierendeel markegrond.Personen in deze akte:
Henrick Beerndts voogd en schuldeiser

Teunis Reijnderss schuldenaar

Peter Gerrids voogd en schuldeiser

Reijndtje Teuniss minderjarige dochter