Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 897v
Aktedatum:30/12/1779
Inhoud: Transportakte van 103/105 gedeelten van: in de Dalhoeve (a) 3/4 morgen land en zes schepel land, Lubberts campje, in de Dalhoeve (b) ½ morgen land, het leege gat, in de Dalhoeve (c) ¼ morgen land, en in het Zuijdbroek (d) ½ morgen hooijland.
Bedrag: f 60,-Personen in deze akte:
Gerrit Camphorstbelender van c

Evert Oorspronkbelender van c

Lambertje Lamberts minderjarige verkoper

Evertje Willems verkoper

Aeltje Wijnbergenminderjarige verkoper

Jacob Romburgverkoper

Willem Romburgverkoper

Peternella Hendriksverkoper

Jan Warnersverkoper

J. van Nuijsvolmachtiger

Arien Wapencampvoogd

Jan ter Beekverkoper

Bern. Bosgoedmomber

Teunis Camphorstvoogd

Janna Reijnders ovl.

Anna Wijnbergenverkoper (absent)

Jan Jacobs van Looverkoper

Hendrina de Bruijnverkoper

Willemtje Romburgverkoper

Derk Willems Woenbergverkoper

Jan Romburgverkoper

Hendrikje Romburgverkoper

Hendrik de Vosverkoper

Peter Gerrits voogd

..... NNbelender van a

Jacobus Wijnbergenovl. zoon van Andries

Johanna Hendriks verkoper

Jan Everts minderjarige verkoper

Teunis Spaenverkoper; vader van Teunisje

Jannetje Berends meerderjarige verkoper

Hendrikje Berends meerderjarige verkoper

Rijk Willems verkoper

B. Bosgoedcurator over J.J. van Loo en over H. Hendriks

Wouter Jacobs belender van a

..... NNbelender van d

NN NNbelender van b

Andries Wijnbergenverkoper en erfgenaam van zijn ovl. Zoon

Jannis Holtmanvoogd

Evert Gerrits verkoper

Zeger Brouwervader van Zeger Zegers Brouwer

Hendrina Hendriks ovl.

..... NNbelender van b

NN NNbelender van d

Reijntje Wijnbergenverkoper

Jan ter Beekverkoper; volmachtiger

Reijnder Wijnbergenminderjarige verkoper

Gerrit Camphorstverkoper

Jan Hendrik Staringverkoper

Teunis Reijndersverkoper

Stijntje Berends meerderjarige verkoper

Reijntje Teunis minderjarige verkoper

Berend Gerrits verkoper en volmachtiger

Teunisje Gerrits minderjarige verkoper

Hendrik Bartels belender van d

Jan Wijnbergenverkoper (absent)

Johannes Wijnbergenvoogd

Hendrik Romburgverkoper

Hendrik Berends voogd over verschillende kinderen

Hermannus Hendriks verkoper

Jan ter Beekcurator over Hermannus Hendriks

Jannis van Busselbelender van a, b

Hendrik Berends Reijndersvoogd

Luijtje Evers verkoper

Petronella Reijnders ovl.

Peter Collertzijn kinderen zijn belender van b

Hendrik Wijnbergenminderjarige verkoper

Hendrik Berends Reijndersverkoper en koper

Johanna Peters verkoper en koper

Teunisje Holtmanverkoper

Zeger Zegers Brouwer minderjarige verkoper

Jenneke Bressersverkoper

Wilhelmina ter Beekverkoper

Derk Peters Collertvoogd

Maria Evers verkoper

Steventje Gerrits verkoper

Lambert Pauwelsen ovl.

Hendrika Rijklandia van Looverkoper

Jannis van de Corlerbelender van d

Geertje Oostenrijkverkoper

Marritje Jans verkoper

Willem Brouwervoogd

NN NNbelender van a

Aeltje Gerrits verkoper

Jannetje Teunis minderjarige verkoper

Hendrik Berends Reijnderscurator over Jan Jacobs van Loo