Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 743
Aktedatum:28/4/1774
Inhoud: Hypotheek met als onderpand een huijs en hof met schuur en backoven. Geroijeerd 31-5-1779.
Adres: aan den Crommenhoeck onder Apeldoorn bij 't dorp
Bedrag: f 400,-Personen in deze akte:
H.B. Verstegeschuldeiser

Harmen IJsselkampschuldenaar

H. van Hamelschuldeiser