Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 739 v
Aktedatum:10/3/1774
Inhoud: Transportacte van een halve morgen hooijlandt.
Adres: agter Sprenckeler onder Apeldoorn
Bedrag: f 80,-Personen in deze akte:
Johan Jolinckvoogd

Goswin van Hamelmomber

Jan Olijverkoper

Jan Boschweerdkoper

Luitje Reijnderss Middelingverkoper

Henrick Nijhofvader van Johanna Nijhof

Laurens Landalevolmachtiger

Gerrit Collemijerbelender

Jan Reijnderss Middelingverkoper

Megteld Janssen Brinckverkoper

Arnoldus Arentzen verkoper, volmachtiger en voogd

Geertruijd Janssen verkoper

Jan Sevenhuijsenbelender

Lubbertje Reijnderss Middelingverkoper

Geertje Reijnderss Middelingovl. moeder van Johanna Nijhof

Driesje Toniss Middelingkoper