Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 704
Aktedatum:12/6/1772
Inhoud: Transportacte van: op Lubbert Cornelissenss Bovencamp (a) een stuk bouwland groot 5 schepel gesaaij en in de Gagelcamp (b) een stuk hooijlandt. (de koper bezat sinds de scheijdinge van 30-1-1751 al de andere helft van a en b)
Bedrag: f 800,-Personen in deze akte:
O.D. Wakkervolmachtiger

Lubbertus de Beerkoper

Brant de Beerverkoper, zoon van Marten de Beer en H. v.d. Horst

Peter Brouwerwas in 1751 pachter van b

Johanna van Diemverkoper

Hendrickje van der Horstverkoper

Marten de Beerovl.

Jan van Leuwenverkoper