Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 700 v
Aktedatum:28/4/1772
Inhoud: Transportacte van een akker thiendvrij saaijlandt groot 2 schepels.
Adres: in den LierderEnck in Beeckbergen
Bedrag: f 235,-Personen in deze akte:
Lucas Boschmanbelender

Gerrit Brinckverkoper en volmachtiger

Henrica Willemss koper

Aart Willemss koper

NN NNbelender

..... NNbelender

Geertje Corneliss Mullerverkoper