Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 879v
Aktedatum:22/9/1779
Inhoud: Transportacte van een magescheidsdeel, betreffende: Veenhuijs, Kerspel Loenen (a) een goed en Kleijn Veenhuijs, kerspel Loenen (b) een goedjen met alle daarbij behorende hof-, bouw- en weijdelanden, hiet- en santgronden, akkermael en ander kneutholt, jonge alleen en verder opgaand holtgewasch, mitsgaders al de grond daer thans nogh veen opzit en Loener Bosch (c) 2 houwen of een sogenaemd vierdel bosgrond.Personen in deze akte:
Adam Casper Willem Nieskoper

Ph. Joh. Vietorverkoper

Henrica Arnolda Niesverkoper

Willem Bemervolmagtiger

A. W. C. M. Lichmaaggescheider in april 1778

Toon Scholtenhij bezit een deel van het veen