Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 694
Aktedatum:24/2/1772
Inhoud: Transportacte van een akker saaijlandt groot 6 schepel, waarvan de halfscheijdt met een akkermaalsbosch bepoot is.
Adres: in den Apeldoornssen NieuwenEnck
Bedrag: f 265,-Personen in deze akte:
Jan Hessels belender

Teunis Pannecoeckverkoper

Maria Mensinckkoper

Henrica Wilhelmina de Swaanverkoper

Aaltje Boxverkoper en volmachtiger

Hermannus van Coutijsverkoper

Gijsbertje Boxverkoper

Jan Dalhuijsenkoper

Paulus Gevelverkoper

Hermannus van Coutijserflater, ovl.