Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 877
Aktedatum:29/7/1779
Inhoud: Akte van erfpacht betreffende een stuk land, groot ongeveer 10 morgen.
Adres: t.o. de Sevenhuijzen bij en aan 't dorp Apeldoorn
Bedrag: f 25,- p. jaarPersonen in deze akte:
J. van Nuijspachtnemer

C.M. Hondorffpachtnemer

Willem Hendrik Brascampgesworene van de Ordermarkt, pachtgever

Bernardus Bosgoedgesworene van de Ordermarkt, pachtgever