Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 680
Aktedatum:2/5/1771
Inhoud: Transportacte van een huijs en hof met de schuur en backerije.
Adres: aan den Crommenhoeck in Apeldoorn
Bedrag: f 1000,-Personen in deze akte:
Jan Dalhuijsenbelender

Catharina Hogenhuijsenverkoper

Jabes de Vrieskoper

Albert Mensinckverkoper

Hendrina van Zeijstkoper

Derck Mooijbelender