Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 678
Aktedatum:10/4/1771
Inhoud: Transportacte van het Recht van pandschap van 3 schepels saaijlandt.
Adres: Carspel Apeldoorn, Buurschap Wenum
Bedrag: f 200,-Personen in deze akte:
Jan Janssen van Suijckverkoper en volmachtiger

Evert Floorverkoper en volmachtiger

Jan ter Berckbelender

Frans Jan Haackkoper

Willem Reijnderss belender

Elb. Wijbergbelender

Jan Roelofs belender

Catharina Elisabeth Backerkoper

Henrick Derx belender