Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 676 v
Aktedatum:22/3/1771
Inhoud: Hypotheek met als onderpand de volgende percelen hem bij maaggescheijdt van 26-9-1770 toegewezen: 't Hull, Carspel Apeldoorn, Buurschap Broecklandt (a) 3 morgen bouw- en weijdeland, de Delle, Carspel Apeldoorn, Buurschap Broecklandt (b) 2 morgen hooijlandt, 't Essencampje, Carspel Apeldoorn, Buurschap Broecklandt (c) 6 schepels saaijlandt, uit de 3 Morgens in 't Broecklandt, Apeld. (d) 1 morgen land, de Clootte Akker, Carspel Apeldoorn, Buurschap Broecklandt (e) 1 morgen land, den Hof, Carspel Apeldoorn, Buurschap Broecklandt (f) ½ morgen land, 't Struijkgat, Carspel Apeldoorn, Buurschap Broecklandt (g) 1 morgen land, den HennipHof, Carspel Apeldoorn, Buurschap Broecklandt (h) 3 molders gesaaij met ½ molder, de Laarcamp, Carspel Apeldoorn, Buurschap Broecklandt (i) een camp land, de voorste Coeweijde, Carspel Apeldoorn, Buurschap Broecklandt (j) 1 morgen weijdeland en uit de 3 Morgens in 't Broecklandt, Apeld. (k) 1 morgen land. Geroijeerd 25-2-1777.
Bedrag: f 1300,-Personen in deze akte:
H.B. Verstegeschuldeiser

Gerrit Janss van Vaassenovl. vader van de schuldenaar

Huijbert van Hamelschuldeiser

Jan Gerrids van Vaassenschuldenaar