Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 642 v
Aktedatum:9/1/1770
Inhoud: Hypotheek met als onderpand: Lierstraat, [Buurschap Lieren], [Beeckbergen] (a) een huijs met een hof daaraangelegen en een vierde part van een hof daaragter en Jacob Aarts Maatje, Beeckbergsse Hooijlanden (b) een morgen land. Geroijeerd 22-4-1788.
Bedrag: f 300,-Personen in deze akte:
Annetje Peterss schuldenaar

Geertje Corneliss Mullerschuldeiser

Gerrit Brinckschuldeiser

Beernt Menckhorstmomber

B. Capelbelooft jaarlijks 4 % rente te betalen