Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 642
Aktedatum:9/1/1770
Inhoud: Transportacte van een huijs met een hof daaraangelegen en een vierde part van een hof daaragter.
Adres: Lierstraat, Buurschap Lieren, Carspel Beeckbergen
Bedrag: f 250,-Personen in deze akte:
Gerrit Jacobs Scholtenhij betaalt 5 st. belasting over het verkochte

Geertje Corneliss Mullerverkoper

Aart Oostermanzijn kinderen betalen 15 st. belasting

Gerrit Brinckverkoper en volmachtiger

B. Capelbetaalt 1 gulden belasting over het verkochte

Annetje Peterss koper