Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 636
Aktedatum:20/12/1769
Inhoud: Transportacte van Hulshof, Carspel Apeldoorn, Buurschap Wormingen (a) een half Erf en goedt, bestaande in huijs, backhuijs, schuijr, 2 schaapsschoten en een berg, 2 hoven met een weijdtje bij het huijs groot 1 morgen, 2 hooijlanden groot 18 dag majens, 12 molder saaijlandt langs den hof, een allee met opgaande bomen, op de Wormsse Marck, Carspel Apeldoorn (b) een vierel markegrond, in den Wormssen Enck, Carspel Apeldoorn (c) een driest [= braakliggende akker] groot ½ molder gesaaijs, in de kerck [van Apeldoorn] (d) een zitting in de kerk voor een huishouding en op 't kerckhof te Apeldoorn (e) een halve dubbelde groeve of grootstede op het kerckhof.
Bedrag: f 1950,-Personen in deze akte:
Johan Willem Verbeeckverkoper

Lucretia Coolhaasverkoper

Anna Willemina Roschetkoper

Abraham Deventerkoper