Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 630
Aktedatum:11/10/1760
Inhoud: Transportacte van de halfscheijdt van een huijs en hof.
Adres: aan Camps Brinck in Beeckbergen
Bedrag: f 200,-Personen in deze akte:
Jan Beeckmanverkoper en volmachtiger

..... NNbelender

Willemina Henrix verkoper

Pieter Beeckmanvoogd

Lubbertje Gijsberts koper

NN NNbelender

Reijnder de Grootbelender

Jacob Janssen Essenstamkoper

Jan Claassen voogd