Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 626 v
Aktedatum:4/8/1769
Inhoud: Transportacte van: op de Beemte, [Carspel Apeldoorn] (a) een Erf en goedt, bestaande in een huijs en hof, 5 molder saaijlandt en 4 à 5 morgen hooij- en weijdelandt en op de Wenummermarck, [Carspel Apeldoorn] (b) een vierel markegrond.
Bedrag: f 1375,-Personen in deze akte:
Teunis Henrix van 't Ervekoper

Evert Floor verkoper

Stijntje Janss Mulderverkoper

Peter Henrix Clompemakerbewoner en gebruiker

Beernt Aarts verkoper

Jentje Jacobs verkoper

Maria Gerrids Bossenbroeckkoper

Jan Janss Mulder van Zuijkverkoper