Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 860v
Aktedatum:27/4/1779
Inhoud: Acte van erfpacht met betrekking tot een stuk land bij de Apeldoornsche Hooijlanden.
Adres: Moerbosch agter de Sevenhuijzen bij Apeldoorn
Bedrag: f 4, -Personen in deze akte:
Jacob Lindemanpachtnemer

Bernardus Bosgoedgesworene van de Ordermarkt, pachtgever

Willem Henrik Brascampgesworene van de Ordermarkt, pachtgever