Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 47
Folionummer: 1050
Aktedatum:22/5/1783
Inhoud: Transportacte van de Craeiijakker, [Beekbergen] (a) 3 schepel zaeijland, 't Griftjen, [Beekbergen] (b) 3 schepel zaeijland, den Donderboom, [Beekbergen] (c) 5 schepel zaeijland den Hollander, [Beekbergen] (d) 1½ schepel zaeijland, langs de Liersteeg, [Beekbergen] (e) 2 schepel zaeijland, de Breede, [Beekbergen] (f) 2 schepel zaeijland, de Streepeltjes, [Beekbergen] (g) 2 morgen hooijland, over de Loenesche beeke (h) een morgen hooijland, in de Claes Jans Maeten, [Beekbergen] (i) ½ morgen hooijland, in Koninkschoten, [Beekbergen] (j) de halfscheid van een hoekje land, in Liermarkt, [Beekbergen] (k) enkele delen holtmark, Speldermarkt, [Beekbergen] (l) enkele delen markegrond, (m) een half thiendje uijt een schepel armenland, (n) een derde part van huijs, hoff en schuere, zijnde Heerengoed, aan de Hessenweg [Beekbergen] (o) een derde van 5 spint land en onder den Ampte van Voorst (p) een hoekje hooijland.
Adres: t Juffersgoed (n),
Bedrag: f 1800,-Personen in deze akte:
Aeltje Brouwerbelender van c

Jan Goossens belender van e

Gerrit Brinkbelender van e, g, h

Willem Veldhuijsbelender van c, f

Jan Gerrits Klompemakerzijn kinderen zijn belender van g, k

Isabella Bartholomeeverkoper

Geertruijd Willems Cruijmerverkoper

NN NNbelender van a, b

Reijnder Daniels zijn erfgenamen zijn belender van d

Willem Cruijmerbelender van b, m

Sebus Struijkbelender van e

Gerrit Sebus belender van f

Jacob Cruijmerbelender van k

Arend Willems Cruijmerbelender van b, d

Harmen Gerrits Brinkbelender van c

Jan Smitzijn kinderen zijn belender van g

Gerritje Claessen Cruijmerkoper

Martin Woudenbergvolmachtiger

Teuntje Lamberts belender van k

Teunis Willems Cruijmerkoper

Gerrit Herms Brinkbelender van a, d, e, l, m

..... NNbelender van a, b