Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 574
Aktedatum:6/4/1767
Inhoud: Transportacte van: de Kijfthoeck, in Oosterhuijsen, [Beeckbergen] (a) een akker thiendvrij saaijlandt groot 2 schepels en op Kempel, [Beeckbergen] (b) een spindt thiendvrij saaijlandt.
Bedrag: f 150,-Personen in deze akte:
Geertje Corneliss Mullerkoper

Jurriana Beernds verkoper

Goswin van Hamelmomber

Gerrit Sebuss belender

Gerrit Brinckkoper

Harmen Everts belender