Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 45
Folionummer: 567 v
Aktedatum:2/4/1767
Inhoud: Transportacte van een huijs, hof en grasveld groot 2 schepels gesaaij.
Adres: in 't dorp van Beeckbergen
Bedrag: f 301,-Personen in deze akte:
Hermannus Beeckhuijsencurator over de desolate boedel van T.L.Woudenberg

Lambert Woudenbergovl. vader van 4 minderjarige verkopers

Gerrit Brinkbelender

Tonis Lamberts Woudenbergerflater, ovl.

Henrick Gerrids belender

Jan Polbelender

Hester Mullermoeder van 4 minderjarige verkopers

Marten Woudenbergverkoper

Hendrickje Woudenbergverkoper en koper voor 2/3 part

Jan Mullerverkoper, volmachtiger, voogd, koper van 1/3 part

Coenraad Gerrids verkoper, volmachtiger en koper van 1/3 part

Driesje Woudenbergverkoper en koper van 1/3 part

Bernardus Bosgoedtcurator over de desolate boedel v. T.L. Woudenberg