Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 46
Folionummer: 844
Aktedatum:14/11/1778
Inhoud: Transportacte van het aandeel in al het zaaij- en hooijland, bosschen houtgewasschen, behorende bij het plaetsje den Beld.
Adres: den Beld, op den Beemt onder Apeldoorn
Bedrag: f 1.000,-Personen in deze akte:
Johanna Properkoper

Derkje ten Hoveverkoper

Hermannus ten Hovemomber en verkoper

Jacob ten Hovemomber, verkoper

Maria Harmsen verkoper

Jacobus ten Hovekoper

Aeltje Harmsen verkoper